Admitere

Admitere

Admitere clasa a V-a

 • Plan de școlarizare
  • 1 clasa / 30 locuri ( predare intensivă a limbii engleze)
 • Testul de competență lingvistică
  • Procedura MEN – Test admitere cls. V intensiv
  • OBS. În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul total al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare al unității de învățământ, toţi elevii susţin Testul de competență lingvistică.  Testul de competență lingvistică vizează evaluarea competențelor de comunicare într-o limbă modernă de circulație internațională şi a cunoștințelor acumulate de către elevi în clasele a III-a și a IV-a şi constă dintr-o probă orală și o probă scrisă
 • cerere clasa a V-a
 • calendar admitere clasa a V-a

Admitere clasa a IX-a

 • Plan de școlarizare :
  • matematică-informatică (intensiv informatică) – 1 clasă / 28 locuri
  • științe ale naturii (intensiv limba engleză) – 1 clasă / 28 locuri
  • științe ale naturii – 1 clasă / 28 locuri
  • științe sociale ( intensiv limba engleză) – 1 clasă / 28 locuri
 • Testul de competență lingvistică pentru clasele cu predare intensivă a limbii engleze va avea loc îla o data care va fi comunicata
 • admitere IX – testare limba engleza
 • Programarea elevilor pentru susținerea probelor va fi afișată a avizierul liceului