Transfer elevi

Transfer elevi

Calendarul pentru transfer elevi:

 • pana la 20.08.2021 – depunerea cererilor pentru transfer
 • 30.08.2021 – 8.09.2021 – examene de diferenta si teste specifice
 • calendar-diferente-si-teste-2021

Extras din ROFUIP CNMV:

 1. Transferul elevilor se realizează în conformitate cu reglementările în vigoare (OMEC  nr.5447/2020 , OMENCS 4742/2016,  OMEC 5545/2020, a ROFUIP CNMV din 11.09.2020) cu următoarele completări:

Pentru transferul în clasele X-XII,  atât elevii care se transferă de la altă unitate de învăţământ la Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul” Turda, cât și elevii CNMV care doresc sa schimbe profilul/ specializarea, trebuie sa promoveze examenele de diferență și să obțină cel puțin nota 7 la  probele specifice (scris și oral) pentru următoarele discipline: 

 • limba engleză pentru clasele cu predare intensivă a limbii engleze
 • matematică și informatică pentru clasele cu profil real, specializare matematică- informatică
 • matematică și o disciplină de profil, la alegere (biologie, chimie sau fizică), pentru clasele cu profil real, specializare ştiinţe ale naturii
 • istorie şi o disciplină din domeniul ştiinţelor socio-umane pentru clasa cu specializarea ştiinţe sociale
 • În situația în care elevii promovează examenele de diferențe și probele specifice, iar numărul locurilor disponibile pentru clasa la care se solicită transferul este mai mic decât numărul solicitărilor, ordonarea se va face în baza următoarelor criterii: 
 • a) media obținută la probele specifice
 • b) media de absolvire a anului școlar precedent
 • c) media examenelor de diferenta”

MODELE TESTE SPECIFICE: