Informatii

Admitere clasa a IX-a

  • Testarea la limba engleza pentru admitere la clasele cu predare intensive a Limbii engleze va avea loc in data de 26 iulie 2019, dupa programarea ce va fi afisata la avizierul liceului.

Admitere clasa a V-a

  • Procedura MEN – Test admitere cls. V intensiv (3)
  • calendar testare clasa a V-a intensiv engleza 
  • Plan de scolarizare: 1 clasa / 30 locuri
  • OBS. În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul total al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare al unității de învățământ, toţi elevii susţin Testul de competență lingvistică.  Testul de competență lingvistică vizează evaluarea competențelor de comunicare într-o limbă modernă de circulație internațională şi a cunoștințelor acumulate de către elevi în clasele a III-a și a IV-a şi constă dintr-o probă orală și o probă scrisă

Mobilitate personal didactic pentru anul scolar 2019-2020

Metodologie mobilitate pers did 2019_2020

Criteriile specifice