Informatii

În vederea informării corecte a cetatenilor cu privire la campania națională de vaccinare accesati: https://vaccinare-covid.gov.ro/

Informatii despre deschiderea anului școlar 2020-2021

http://educatiacontinua.edu.ro/invatamantgimnazial.html

Inscrieri clasa a IX-a

Admitere clasa a V-a – intensiv limba engleza

Cererile pentru inscrierea in clasa a V-a ( completate si semnate) pot fi depuse la secretariatul unitatii sau pot fi trimise electronic pe adresa de email a scolii: cnmvturda@gmail.com. Cererile vor fi insotite de:
• copia certificatului de nastere
•copia cartii de identitate a parintelui
•copia atestatului lingvistic – daca exista

•Plan de școlarizare ◦1 clasa / 30 locuri ( predare intensivă a limbii engleze)

•Testul de competență lingvistică ◦Procedura MEN – Test admitere cls. V intensiv

◾Procedura MEN – Test admitere cls. V intensiv

◦OBS. În cazul în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul total al elevilor înscriși pentru clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare al unității de învățământ, toţi elevii susţin Testul de competență lingvistică. Testul de competență lingvistică vizează evaluarea competențelor de comunicare într-o limbă modernă de circulație internațională şi a cunoștințelor acumulate de către elevi în clasele a III-a și a IV-a şi constă dintr-o probă orală și o probă scrisă

200 euro – sprijin financiar pentru achizitionare calculator

Procedura pentru realizarea activitatilor educative pe perioada suspendarii cursurilor