proiect CJ Cluj

100 de ani de învățământ românesc la Turda

– proiect finantat de Consiliul Judetean Cluj –

În contextul aniversării a 100 de ani de când COLEGIULUI NATIONAL „MIHAI VITEAZUL”TURDA a devenit școală românească, prin proiectul  finanțat de Consiliul Județean Cluj au fost derulate activități care au  facut cunoscute atât elevilor cât și profesorilor,  momente importante din istoria instituției, unitate școlară reprezentativă a orașului Turda și a  județului Cluj.

În  proiect au fost  implicati  elevi și profesori  din cadrul COLEGIULUI NATIONAL „MIHAI VITEAZUL”TURDA și din unități școlare din din zona Turda – Câmpia Turzii.

Scop: – evidențierea unor momente importante din  istoria colegiului  și contribuția școlii la formarea unor personalități ale științei și culturii românești, precum și la dezvoltarea comunității locale.

Obiectiv general:  implicarea elevilor în activitățile de sărbătorire a unor evenimente de importanță locală și regională.

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea capacității de studiere a unei bibliografii indicate și de a desprinde elementele semnificative din viața unor personalități.
  2. Cunoașterea contribuției la dezvoltarea învățământului a unor profesori de marcă, care au predat în prestigioasa instituție turdeană.
  3. Conștientizarea contribuției unui învățământ de calitate în devenirea profesională a absolvenților săi.
  4. Dezvoltarea deprinderilor de învățare și comunicare orală și scrisă.
  5. Dezvoltarea unor competențe de promovare a istoriei locale.
  6. Dezvoltarea capacității de argumentare și implicare civică.

 

CONCURSUL cu titlul „100 de ani de învățământ românesc la Turda”, a reunit un număr mare de elevi si profesori din zona. Întrebările adresate candidatilor au fost formulate din bibliografia indicată,  care a cuprins repere biografice ale unor  personalități de marcă ale orașului Turda și ale COLEGIULUI NATIONAL „MIHAI VITEAZUL”TURDA – foști profesori și absolvenți.

Concursul s-a desfășurat pe două secțiuni: gimnaziu și liceu.

Ocupanții locurilor 1, 2 si 3 au obținut premii în bani și cărți.

Au fost acordate diplome de participare tuturor participantilor, precum si profesorilor coordonatori.

 

Profesori coordonatori: Marinela Savu si Lucica Topârceanu